Restaurant Det gamle Raadhus

Nedre Slottsgate 1, Oslo