Det Stavangerske Klubselskab

Olavskleven 26, Stavanger