Skjeberg Golfklubb / Klubbhus

Hevingen, Borgenhaugen