GamlaVærket Gjæstgiveri og Tracteringssted

St. Olavs gate 38, Sandnes