Konferansesenteret Høyres Hus

Stortingsgata 20, Oslo