Storhamarstuene på Anno museum Domkirkeodden

Strandvegen 100, HAMAR