Harviken Småbruk

Sørskogbygdvegen 748, Sørskogbygda