Frimurerlogen selskapslokaler

Gamle Kirkeplass 5, Drammen